Изисквания за регистрация на Coffee Shop, кафене, кафе-бар, снек-бар, кафе-аператив и др. обекти за приготвяне на кафе, кроасани, сандвичи и други вкусотии За информация обадете се на тел. 0988 357 062

 

Кафето е една от любимите напитки на хората, а когато е ароматно и поднесено с пухкав кроасан с масло, бисквитки, шоколад, сандвич и други вкусотии създава истинска наслада по всяко време.

В настоящата статия ще Ви запозная в основните изисквания за регистрация на обекти за приготвяне и търговия с топли напитки, кроасани, сандвичи и фреш.

1. Изисквания относно материално техническата база:

За да регистрирате Coffee Shop кафене, кафе-бар, снек-бар, кафе-аператив е необходимо да намерите обект със статут по ЗУТ на магазин или заведение.  

В обект със статут по ЗУТ на магазин може да имате не повече от 12 стоящи места и не е необходимо да се извършва категоризация в общината.

В обект със статут по ЗУТ на заведение може да имате повече от 12 стоящи места за клиенти и се извършва категоризация в общината.

Изискванията за статута е нормативно изискване, което е описано в чл. 26, ал. 1 т. 2 от Закона за храните, обн. в ДВ. бр.52/2020г., изм. и доп. ДВ. бр.102/2022г.

Обектът трябва да разполага със следните помещения, площи и оборудване:

 1.1. Складово помещение или изолирана складова площ (за обекти с по-малък капацитет), което да се оборудва с рафтове, стелажи и хладилници  при необходимост.

 1.2. Площ за приготвяне на храните, оборудвана с една двойна мивка или две единични най-малко, хладилни съоръжения и витрини,  кафе-машина, миксер за фрапе, сокоизстисквачки, конвектомат за печене на кроасани, уреди за затопляне на сандвичи и др.

Не е необходимо да приготвяте целия изброен асортимент. Например ако не приготвяте кроасани или сандвичи не е необходимо да осигурявате оборудването.

1.3. Площ за преобличане и съхранение на личното и работното облекло на персонала, оборудвана със закачалки или гардероб.

1.4. Тоалетна за персонала и клиентите- оборудвана с мивка, тоалетна чиния и ефективна промивна инсталация. Тоалетна за клиенти е задължителна ако сте регистрирани, като заведение.

Общи хигиенни изисквания за помещенията:

Подовите настилки, стените, таваните и работните повърхности (рафтове, стелажи, витрини и др.) трябва да са изработени от материали, които позволяват почистване, измиване и дезинфекция.

В нормативните документи няма конкретни изисквания за материалите. Подът може да е изграден от плочи от теракота, гранитогрес, мрамор или да е с ламинат, мозайка и др.

Стените може да са боядисани с латекс или други влагоустойчиви бои, а в търговската част се допуска и декоративна мазилка.

Стените около мивките и плотовете, които се допират до стена е необходимо да са облепени с фаянсови плочки, термо плот, ПВЦ материал и др., на отстояние от 30 до 50-60см. Мивките може да са изработени от алпака, фаянс или пластмаса, няма конкретно изискване за материалите.

Вратите трябва да са изработени от материали с гладка повърхност- алуминий, стъкло, дърво и др. Дървените врати трябва да са гладки, боядисани с бои или специален нетоксичен лак.

Прозорците, които се отварят трябва да са с мрежа против насекоми.

Работните плотове, рафтове, стелажи е необходимо да са изработени от нетоксични материали, да са гладки и да позволяват почистване, измиване и при необходимост дезинфекция.

 

2. Изисквания за регистрационния режим

За да се регистрирате е необходимо да сте регистрирате съобразно изискванията на Търговския закон, като ЕООД, ООД, ЕТ, АД, СДРУЖЕНИЕ и др. форма.

За да извършвате дейност трябва обекта да се  регистрира в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение на обекта. В страната има 28 ОДБХ-та, които са дирекции пряко подчинение на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В зависимост от статута по ЗУТ на помещението може да регистрирате следните видове обекти:

-          Магазин с топла точка;

-          Магазин за търговия с храни (ако няма печене на замразени и охладени тестени изделия, като кроасани);

-          Кафе-бар;

-          Кафене;

-          Снек-бар;

-          Кафе-аператив;

Преписката, която се внася в ОДБХ трябва да съдържа:

-          Заявление за регистрация (Образец КХ № 1 на БАБХ);

-          Списък с групи храни (Приложение 1 към образец КХ № 1 на БАБХ);

-          Документи за статута на помещението по ЗУТ;

-          Договор за наем или документ за собственост на обекта;

-          Документ за платена държавна такса по тарифите на БАБХ;

Документите за статут по ЗУТ съобразно чл. 26, ал. 1, т.2 от ЗХ са следните:

-          Удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията;

-          Издадено разрешение за строеж по чл. 41, ал. 1 от Закона за устройство на територията - за стопански и второстепенни постройки;

-           Разрешение за поставяне по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията - за преместваемите обекти;

-          Документ, който удостоверява, че обектът не подлежи на въвеждане в експлоатация - когато е приложимо.

До 5 работни дни от подаването на преписката в ОДБХ се извършва документална проверка съобразно чл. 26, ал. 6 от ЗХ и ако не се установят несъответствия обекта  се вписва в електронен регистър на БАБХ съобразно чл. 26, ал. 7 от ЗХ. При установяване на несъответсивята, които могат да бъдат свързани с неправилно попълване на данни в заявлението, списъка с групи храни, неподходящ статут по ЗУТ, нередовности при изготвяне на договора за наем и др. се издава уведомително писмо. Срокът за отстраняване на нередностите може да е не по-кратък от 10 работни дни и не по-дълъг от 6 месеца.

От подаване на преписката ако всичко е редовно и обекта се впише в електронния регистър на БАБХ може да започнете дейност на 14-тия календарен ден съобразно изискванията на чл. 26, ал.2, т.11. от ЗХ.

Проверката от инспекторите е до 60-тия ден от вписването на обекта в регистъра и е хигиенна, а не одобрителна.

За да започнете дейност е необходимо имате разработени документи за безопасност на храните съобразно изискванията на чл. 8 от Закона за храните и чл. 5 от Регламент (ЕО) 852/2004 относно хигиената на храните.

Документите за безопасност на храните, които се изискват за дейността са следните:

-          НАССР система за анализ и контрол на критично-контролната точка (само за обекти, в които се приготвят сандвичи, кроасани и други тестени изделия от замразени и охладени тестени полуфабрикати);

-          Система за самоконтрол свързана с добрите търговски и хигиенни практики;

-          Мониторингова програма;

-          Процедура за акриламид (ако се пекат на място тестени изделия);

-          Контролни карти, дневници и чек листи, в които се вписват данни ежедневно;

Необходимо е да имате сключен договор с фирма за обработка за вредители.

След вписването на обекта в регистъра на БАБХ е необходимо да извършите регистрация на работно време в районното кметство и категоризация.

Разрешително за работно време се изисква задължително в София, в другите области не се изисква. Обектите за търговия с храни и заведенията трябва да имат табела на входа, на която да е описано работното време, наименованието на фирмата, МОЛ, ЕИК /Булстат/, адрес на фирмата и телефон.

Категоризация се извършва в общината по местонахождение в отдел „Туризъм“ или „Стопански дейност“, в различните общини се извършва в един от тези два отдела.

За категоризация е необходимо да попълните формуляри (образци съобразно Закона за туризма) и да приложите договор за наем, документ за статута по ЗУТ, документ за образователната квалификация поне на един човек от персонала и документ за платена държавна такса.

Необходимо е да се изготви документация по трудова медицина ако имате наети работници.

Не е необходимо да имате разработена документация по трудова медицина ако сте ЕТ,  ООД или ЕООД и работите само управителите.

3. Изисквания относно персонала:

Персоналът трябва да има трудов договор и лична здравна книжка.

Личната здравна книжка е различна от тази, която се издава на здравноосигурените лица. Формуляр се закупува от ведомствени книжарници.

Извършват се изследвания за чревни инфекции, паразити и БЦЖ, след което трябва да отидете при личния лекар или при всеки общопрактикуващ за заключение. След заключението е необходимо да отидете в РЗИ за заверка и поставяне на номер.   

Необходимо е също да се осигури подходящо работно облекло, като материята на тъканите не трябва да отделят влакна. За цветовете няма изисквания.

Надявам се, че съм Ви била полезна със статията и ако решите да откриете един от изброените обекти обадете се или пишете. ????

За повече информация се ни пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com, уеб сайт: http://hassp-sistemi.bg/ или се обадете на тел. 0988 357 062- В. Бойчева.

Автор: Валя Бойчева

Не копирайте статията без знанието на автора в сайтове и блогове!  При копиране и публикуване в сайт или блог без знанието на автора ще се предприемат действия съобразно Закона за авторското право и сродните му права, публ. в ДВ. бр. 56/1993г., изм. и доп. ДВ. бр. 98/2019г.


 

 

(0)Коментари

За да оставите коментар е необходимо да влезете с Вашия профил. Ако все още нямате собствен профил можете да се регистрирате тук.