Българската асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност, Националната картова и платежна схема и БОРИКА, помагат на общините в България да се дигитализират и да подобрят градската среда

 

15 март 2024 г., гр. София

В дните 12-14 март 2024 г. в гр. Кърджали се проведе първата Национална конференция на Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност (БАПУГМ) в партньорство с Национална картова и платежна схема, БОРИКА и Инвестбанк. В събитието взеха участие и представители на над 52 общини от страната, предлагащи услугата паркиране в зона.

Част от темите бяха:

-               предизвикателства пред общините в областта на паркиране и градска мобилност;

-               внедряване на устойчиви и иновативни политики и решения;

-               възможности за финансиране за общините;

-               паркиране и електромобилност.

По време на конференцията, Стоилка Арсова, Директор на Национална картова и платежна схема, представи услугите под брандовете blink и bcard, и най-новата услуга с добавена стойност за потребителите - blink parking.

 blink e иновативна услуга, насочена към постигане на по-високо ниво на дигитализация сред общините в България в сферата на градския транспорт и паркирането. Тя ще бъде улеснение за всички - както за общината, така и за нейните граждани и гости, защото ще им предостави още един алтернативен и лесен начин на плащане за услуги в градската мобилност“, каза председателят на Управителния съвет на БАПУГМ, Никола Рогачев.

Българската асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност е сдружение, осъществяващо дейност в обществена полза. Неговите основни цели са свързани с утвърждаването на добри практики в паркирането и градската мобилност, и внедряването на устойчиви, природосъобразни и иновативни решения в тяхната област. Сдружението работи за хармонизирането и уеднаквяването на нормативните разпоредби, регулиращи паркирането и мобилността на местно и национално ниво, като една от нашите цели е увеличаване на членовете му и други заинтересовани лица. БАПУГМ е член на Европейската паркинг асоциация и Международния институт за паркиране и мобилност, от които черпим своя опит“, допълни Рогачев.

В представянето си Стоилка Арсова постави акцент върху незабавните плащания blink, които продължават да нарастват, отговаряйки на нуждите на бизнеса и клиентите. "blink става все по-популярен и използван, особено след добавянето на допълнителни платежни услуги с местни характеристики с добавена стойност за потребителите като blink P2P и blink parking, и следващите нови, които в момента се разработват.” каза г-жа Арсова.

Арсова представи и резултатите от представително национално проучване, изготвено по поръчка на Национална картова и платежна схема, и проведено от Алфа Рисърч през втората половина на февруари 2024 г. Проучването е с фокус върху новата услуга blink parking и си поставя за цел да установи спецификите на целевата група на шофьорите, които ползват платено почасово паркиране в зона и нагласите към новата услуга blink parking, както и потенциалът за нейното ползване.

Изследването регистрира, че шофиращите в България са 54.6% от пълнолетните българи, като ¾ от тях използват, макар и с различна интензивност, услугата за платено почасово паркиране в зона – т.е. шофиращите, които ползват платените зони за паркиране са 41.2% от пълнолетното население на страната.

Данните сочат, че използването на платени зони за паркиране е най-разпространено сред жителите на по-големите населени места, в които услугата се предлага - това са повече от половината столичани (54%) и 47% от жителите в областните градове.

По отношение на социално-демографския профил на потребителите на синя и зелена зона за паркиране, се открояват икономически активните поколения на възраст между 30 и 49 години, преобладават мъжете, и хората с високи образование и доходи.

Проучването сочи, че 68% от ползващите платена почасова зона, са и потребители на мобилните банкирания на банките в България. Като се има предвид, че 41.2% от пълнолетните българи ползват услугата, може да се заключи, че потребителите на мобилно банкиране са значително по-добре представени сред целевата група на паркиращите в платена почасова зона. Следователно, още със стартирането на услугата потенциалните потребители достигат до 55% от паркиращите в почасова платена зона. В абсолютен брой това са 1 200 000 потенциални потребители при условие, че са обхванати всички населени места с платени почасови зони и участват всички банки с мобилно банкиране.

От тестваните характеристики на услугата blink parking, като най-значима се възприема тази, че не се очаква да има допълнителни такси при плащането, за разлика от текстовите съобщения на мобилните оператори (40%). След това се нареждат възможността да се проследи статусът на плащането, оставащите минути, нотификацията за успешно плащане (28%); превеждането на парите директно от сметката без посредници и наличието на няколко услуги на едно място в едно банково приложение, което се ползва за цялата страна (по 27%). Следват характеристиките геолокацията и определяне на типа зона (16%).

Последва интерактивна презентация на клиентското изживяване при използване на услугата blink parking в мобилното банкиране на първата банка в страната, която скоро ще предложи услугата на своите клиенти – Инвестбанк АД, която успешно си партнира с Национална картова и платежна схема.

БОРИКА АД, от своя страна, е подсигурила система за техническа свързаност между мобилните банкирания на банките и общините, която позволява надграждане и добавяне на нови услуги blink с добавена стойност за потребителите.

В заключение, госпожа Арсова призова представителите на общините да се включат навреме в създадената инфраструктура, за да могат техните жители да се възползват от предимствата на дигитализацията в партньорство с всички водещи банки и платежни институции в страната. В момента се подготвя включването на още 2 банки и се очакват ангажименти от останалите. Към днешна дата за предлагане на blink parking като услуга, са сключени договори за паркиране в зона с 65% от общините в страната, като се очаква покритието да достигне 75% до края на 2024 г. Целта е в предлагането на услугата да се включат всички общини в България.

 

За допълнителна информация:

Нина Георгиева
Маркетинг мениджър

Национална картова и платежна схема
M: +359 888 921 606
e-mail:
nvgeorgieva@borica.bg

 

 

(0)Коментари

За да оставите коментар е необходимо да влезете с Вашия профил. Ако все още нямате собствен профил можете да се регистрирате тук.