Изисквания за регистрация на обекти: Бистро; Бирария и Снек бар

Изисквания за регистрация на бистро, бирария или снек бар
*************************************************************************

I. За да регистрирате обект, като бистро, бирария или снек бар е необходимо да осигурите следните условия:

1. Складова площ.
2. Работно помещение с обособени:
- подготвителни плотове за обработка на отделните групи храни;
- кът за топлинна обработка;
- кът с мивка за измиване на работната посуда;
- в заведение тип снек бар храната трябва да се приготвя така, че клиентите да могат да я виждат или помещението за приготвянето й да има видимост към залата за клиенти.
3. Умивалня за трапезна посуда, която да е оборудвана с мивка и съдомиялна машина или най-малко с две мивки.
4. Трябва да имате отделен шублер за подаване на мръсните съдове, така че да не се пресичат пътищата на чистата и отпадъчната храна.
5. Санитарен възел за персонала.
6. Санитарно битов кът, който да има гардероби или закачалки за съхранение на личното облекло и вещи на персонала, като при обекти с по-малък персонал може да има само един гардероб разположен в склада или друго пространство.
7. Шкаф за съхранение на препаратите и инвентара за почистване.
8. Санитарен възел за клиентите, като може да има и само една обща тоалетна за персонала и клиентите, ако персонала на смяна е до 5 човека.
9. Търговска част за клиенти - обзаведена по Ваш вкус.

======================================

II. Общи изисквания:

1. Повърхностите на пода, стените и таваните трябва да са изработени от материали, позволяващи почистване.
2. Необходимо е да има изградена ефективна вентилационна система над уредите за приготвяне на храни.
3. На отваряемите прозорци трябва да има сложена мрежа против насекоми.
4. Електрическите тела трябва да са противопожарно обезопасени.

===========================================

III. Необходими документи за безопасност на храните:

1. НАССР система.
2. Система за самоконтрол.

===========================================

IV. Документи, задължителни за подаване в ОДБХ след осигуряване на посочените по-горе необходими условия:

1. Заявление по образец (взема се от сградата на ОДБХ (Областна Дирекция по Безопасност на Храните) или може да се изтегли от сайта на БАБХ);
2. Решението за регистрацията на фирмата, издадено от агенцията по вписвания - копие;
3. Договор за наем или документ за собственост - копие;
4. Документ за платена държавна такса от 34 лв.+ 2 лева за превод - плаща се в сградата на ОДБХ или в банка (в Бургас се плаща само в банка).

=====================================

V. Други условия:

До 30 работни дни след подаване на документите се извършва проверка от служители на ОДБХ (Областна Дирекция по Безопасност на Храните), които проверяват материалната база и документите по безопасност на храните - НАССР и системата за самоконтрол.
Инспекторите идват почти винаги по-рано от 30 дни, но ако бързате да отворите обекта, може да подадете документите малко преди да сте готови с неговото завършване.

След проверката, ако всичко отговаря на нормативните изисквания се издава протокол, с който може веднага да започнете работа. До 2 седмици, след издаването на протокола за започване на работа би трябвало да отидете в сградата на ОДБХ (Областна Дирекция по Безопасност на Храните) и с лична карта да получите удостоверение за регистрация, подписано от директора на ОДБХ.
До получаване на оригиналното удостоверение пазете протокола за започване на работа!

Ако искате обектът да работи след 22:00 часа, би трябвало да подадете заявление в кметството на чиято територия е разположен търговския обект, като приложите и следните документи:
1. Протокола или удостоверението от БАБХ (Българската Агенция по Безопасност на Храните).
2. Решението за регистрацията на фирмата, издадено от агенцията по вписванията - копие.
3. Договора за наем или документ за собственост на търговското помещение.
Същите документи подавате задължително и за категоризация, но на друго гише в кметството, на чиято територия е разположен търговския обект.

Трябва също така да сключите договор с фирма за обработка за вредители.
След започване на работа, ако имате наети работници е необходимо да бъде направена разработка по трудова медицина, като ако търговското ви дружество е регистрирано като ЕТ, ЕООД или ООД и работят само членовете на дружеството - то такава разработка по трудова медицина не е необходимо да се прави.

=================================

Това са основните изисквания за регистрация на бистро, бирария или снек бар.

**************************************************
**************************************************

Нашия екип разработва документите за безопасност на храните - НАССР (ХАСЕП) Системи и Системи за Самоконтрол, така че ако имате въпроси и желаете информация или консултация свързана конкретен обект на територията на цялата страна - бихте могли да се свържете с нас на координатите по-долу.

За контакти:
-----------------
В. Бойчева: 0988 357 062,
Р. Желязков: 0887 360 354,
Имейл: valya.konsult@gmail.com