Клубна карта

Clubpredpriemach.com e информационна бизнес и социална мрежа, която обединява икономически състоятелни и съзидателни личности и създадените от тях компании.

Clubpredpriemach.com е интернет портал, в който българските компании могат да кажа и да научат всичко за себе си.

Стартовата страница на портала съдържа актуално издание, в което се представя икономиката в отделните общини и области. Актуалното издание описва истории от живота на фирмите, предоставя им изключително изгодни условия за реклама и показва потенциала на регионалната икономика в конкретната област. Актуалното издание е активно на стартовата страница една седмица, след което може да бъде видяно в архива на портала – в интерактивна карта на България. Картата съдържа и архив от 2006 г. досега на българските компании, общини, области, както и представяне на икономически субекти, фирмени профили и бизнес истории – част от създаването на съвременната българска икономика.

Участниците в изданието получават клубна карта, която им дава достъп до пълните услуги на портала за срок от 1 година.

Клубната карта е вход за портала, през който фирмите могат да общуват помежду си, да си създадат поща, както и фирмена страница, част от clubpredpriemach.com. Екипът на Клуб Предприемач предлага поддържане на тази страница и/или обучение на посочен от фирмата човек, който да поддържа страницата на компанията.

На страниците на clubpredpriematch.com фирмите могат да публикуват неограничен брой свои съобщения, реклами, обяви, както и теми за обсъждане, актуални според техните автори.

Порталът предоставя възможност за търсене на хора, фирми, производства по име, регион, отрасъл, община, вид производство.

Екипът на Клуб Предприемач следи и търси разумни решения на поставени от компаниите и предприемачите проблеми. Ангажира се с подкрепа на каузи и разгласяване на добрите практики.

Участието в Клуб Предприемач се гарантира с участието в регионалните издания, в които фирмите получават рекламни площи или с изпращане на заявка за регистрация.