Клубна карта

Информация за компанията Фирма: НАССР Системи / ХАСЕП Системи
Отрасъл: Услуги
Основна дейност: Консултански услуги с сферата на хранителния бизнес. Изготвяне на НАССР (ХАСЕП) Системи и Системи за Самоконтрол за заведения, магазини , складове, производства и други обекти за храни. Извършваме услугите си на територията на цялата страна!
Град: Бургас, Варна, София, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Сливен, Пазарджик, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Монтана, Добрич, Шумен, Разград, Силистра, Русе, Плевен, Хасково, Кърджали, Смолян, Благоевград, Търговище, Видин, Перник, Кюстендил,
Държава: България
Фирмен празник: 01-11-2013
Кратко представяне Разработване на НАССР (ХАСЕП) Системи и Системи за Самоконтрол за заведения за обществено хранене, баничарници, пекарни, магазини, складове, производства и други обекти за търговия с храни на територията на цялата страна! Консултации относно устройството на хранителни обекти, съобразно нормативните изисквания за храните. Добавяне на списък с алергените съобразно Вашето меню, съобразно изискванията § Регламент (ЕС) 1169/2011 за представяне на информация на потребителите за храните. За контакти: ----------------- В. Бойчева: 0988 357 062, Имейл: valya.konsult@gmail.com сайт: http://hassp-sistemi.bg/