Клубна карта

Информация за компанията Фирма: Национална картова и платежна схема
Отрасъл: Други
Основна дейност: финансови услуги
Град: София
Държава: България