Стимул за интеграцията на украинските бежанци в българското общество

Практическа програма за активно включване на украинските бежанци в българското общество разработи проект „Виртуален хайд парк „Гласът на младите” – стимулиране на гражданска активност сред  украински младежи -  бежанци в България”.   Проектът се изпълнява от Сдружение с нестопанска цел „Хоризонти” с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Фонд Активни граждани по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Инициативите са насочени към украински бежанци със статут за временна закрила, които в момента пребивават в Бургаска област. В рамките на проекта бе създадено дигитално пространство за свободно споделяне на проблеми  и начините за тяхното решаване. Във виртуалния хайд парк, проведен в 6 сесии, десетки украински бежанци разказаха своите истории и споделиха трудностите, които срещат в желанието си да започнат нов живот тук.  Съвети как да преодолеят тези трудности дадоха специалисти в различни области на обществения живот.   

Темите и проблемите, които украинските бежанци поставиха на обсъждане залегнаха в  Наставническата програма ”Обучение на медиатори”. Чрез уебинариприсъствен семинар и със съдействието на трима ментори беше  обучена  пилотна група от 11 украински бежанци, които в качеството си на медиатори влязоха в ролята на посредници между украинските граждани, получили временна закрила в България и местните институции, бизнеса и гражданските организации. Те усвоиха знания за българското общество и българските закони, правата и задълженията на бежанците,  начините за стимулиране на желание за интеграция и мобилизиране  на общността, как се организират застъпнически кампании  като форма на социална подкрепа.

Със съдействието на обучените медиатори и техните ментори е създаден подкаст в девет епизода, който информира украинските бежанци  за правата и задълженията им в България,  улеснява и стимулира социализация им в нашето общество. 

(0)Коментари

За да оставите коментар е необходимо да влезете с Вашия профил. Ако все още нямате собствен профил можете да се регистрирате тук.