Да възстановим и запазим България

Екипът на Клуб Предприемач започва осъществяването на проект „Да възстановим и запазим България” като част от информационния портал clubpredpriemach.com. Проектът е продължение на реализираната от 2005 година идея за създаване на постоянно обновяваща се картина на икономиката в страната.

Идеята ни този път е да представим съвместно с българските кметства, общини и административни структури цялото многообразие на българските училища, читалища, храмове, личните икономически истории на хората от всяко българско населено място.

Имаме готовност да посетим и най-отдалечените кътчета на страната ни, за да ги опишем и съхраним за себе си, децата си, за нашите сънародници, които са далеч от родните си места, най-вече по икономически причини, но са в постоянен контакт с близките си и са петимни за информация от Родината си.

Бъдете наши партньори - имаме място за всички!