Изисквания към регистрация на временни, сезонни обекти

Изисквания за откриване на временни сезонни обекти за предлагане на царевица, сладолед, ядки, фреш, пуканки, сладкарски изделия и безалкохолни напитки и пиво

 

През летния сезон интереса към откриване на временни, сезонни обекти е повишен, ето защо ще представим за Вас полезна информация за най- предпочитаните дейности, като:

·         Предлагане на царевица на кочан и пара;

·         Предлагане на сладолед- от канти, пакетиран или от машина;

·         Предлагане на ядки от топла витрина;

·         Предлагане на фреш;

·         Предлагане на пуканки;

·         Предлагане на малотрайни сладкарски изделия от хладилна витрина;

·         Предлагане на безалкохолни напитки и пиво.

I. Общи хигиенни изисквания за обектите:

1. Необходимо е да бъде осигурена мивка с резервоар с вода ако не може да се осигури течаща вода, свързана с водопроводната мрежа. Водата в резервоара трябва да е питейна. Изключение правят обектите за приготвяне на сладолед от машина, при които смесването на сладоледа не става в машината, а в съд, който трябва да се измие.

2. Необходимо е да се осигури кът с шкаф или гардероб за съхранение на работното облекло, след работа и личното облекло и вещи на персонала при започване на работния ден.

3. Необходимо е да имате шкаф за съхранение на препаратите и инвентара за почистване и дезинфекция.

4. Необходимо е да имате изолиран кът с шкаф или закрито пространство за съхранение на материали и предмети за контакт с храни- еднократни чаши, лъжици, сламки, опаковки и др.

5. Всички суровини, които се получават трябва да са придружени с документ за произход и качество, предоставен от производителите или доставчиците, а също и да са етикетирани, съобразно изискванията на Регламент (ЕО) 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите.

6. Материалите и предметите за контакт с храните също трябва да са придружени с документ за произход и качество, който да гарантира, че са разрешени за контакт с храни.

7. Всички повърхности в обекта (плотове, около  мивките и др.) трябва да позволяват почистване и дезинфекция при необходимост.

8. Необходимо е да се посочи в договор къде персонала използва тоалетна.

9. Всеки, който работи в обекта трябва да има лична здравна книжка, заверена с необходимите медицински прегледи.

II. Специфични хигиенни изисквания за отделните обекти

1. Изисквания към предлагане на царевица на пара и кочан:

1.1. Предлагане на царевица на пара:

Необходимо е да осигурите специализирана количка или павилион, в който да се монтира уред за приготвяне на царевица на пара.

За съхранението на царевицата трябва да осигурите фризер или хладилник.

Ако овкусявате царевицата с маргарин, краве масло, сосове, млечни продукти и др. е необходимо да се съхраняват в хладилно съоръжение при темп. от 0 до +5оС.

1.2. Предлагане на царевица на кочан

За да предлагате царевица на кочан е необходимо да имате помещение, в което да обработвате кочаните. Обработката включва почистване от механичните отпадъци и измиване на кочаните.

Може да се обработват в подготвителен кът в заведение или в специално обособен обект за обработка.

Ако се обработват в заведение за обществено хранене, кочаните могат да се варят пред  заведението или в него.

При обработка в специално обособен обект, кочаните могат да се транспортират в съдове  с вода и да се варят на обособено място. Транспортирането е с специален транспорт, отговарящ на нормативните изисквания за храните. Автомобилите трябва да се измиват и дезинфекцират по график.

Царевицата се предлага от съдовете, в които е варена до края на работния ден, като съдовете трябва да са с капаци.

2.  Изисквания за предлагане на сладолед

2.1. Предлагане на насипен сладолед от канти:

При предлагане на сладолед от канти е необходимо да имате хладилна витрина, в която да се поддържа температура от -18/-20оС. Кантитите със сладолед се поставят във витрината веднага след доставянето им.

2.2. Предлагане на сладолед от машина:

Приготвя се от инстантна, прахообразна субстанция и питейна вода. За целта е необходимо да имате специална машина. Смесват се инстантната субстанция за сладолед  с питейна вода и се изливат в машината, където се замразяват при темп. -18/-20оС за около 40-60 мин.

При смесване на инстантна  субстанция с вода в съд е необходимо да се осигури течаща вода от централен водоизточник.

Има и машини, в които инстантната субстанция и водата се изсипват, като смесването и замразяването стават в машината. В тези случай се допуска и мивка с резервоар с вода.

2.3 Предлагане на сладолед от фризер

Необходимо е да осигурите фризер, в който да се поддържа температура -18/-20оС. Сладоледа се предлага пакетиран с пакетирани лъжици. 

3. Изисквания за предлагане на ядки и маслодайни семена  от топла витрина

Необходимо е да осигурите специална витрина за съхранение.

Във витрината има отделения, в които ядките и маслодайните семена се поставят по видове.

Поддържа се температура около 40оС. Предлагат се до края на работния ден за да се съхранят максимално вкусовите им качества.

4. Изисквания за приготвяне и предлагане на фреш

За да предлагате фреш е необходимо да осигурите павилион, в който да има осигурен подготвителен кът с мивка с топла и студена вода, работен плот и работен инвентар.

Мивката може да е с резервоар или .свързана с централен водопровод

Необходимо е да имате площ за съхранение на суровините- касетки и кашони с плодове, кореноплодни, зеленчуци и опаковки с пресни подправки. Допуска се и без площ за съхранение, ако се приемат ограничени количества, които веднага се измиват и поставят в хладилно съоръжение, като заготовка за приготвяне на фреш.

Необходимо е да имате хладилни съоръжения за съхранение на измитите плодове, кореноплодни, зеленчуци и пресни подправки за приготвяне на фреш.

Може да имате и отделно хладилно съоръжение за съхранение на необработени суровини, ако имате по- голям капацитет.

Не се допуска съхранение в едно хладилно съоръжение на не измити плодове, зеленчуци, кореноплодни и пресни подправки с измити такива.

За приготвяне на фреша трябва да осигурите уреди, като сокоизстисквачка, блендери и др.

Фреша се предлага след приготвянето със сламка по желание на клиента.

5. Изисквания за приготвяне и предлагане на пуканки

За да приготвяте пуканки е необходимо да осигурите специален уред за приготвяне на пуканки.

Царевичното зърно за пуканки се съхранява в изолиран кът.

Пуканките се приготвят, като зърното се поставя в отделение на машината, настройва се температурата в машината до около 150-180оС.  Пуканките се съхраняват в машината до един работен ден, като при продажбата им се осоляват по желание на клиента.

Солта използвана за осоляване трябва да е трапезна. Приема се в индивидуални потребителски опаковки.

Може да приготвите и захаросани пуканки, като след пукането трябва да добавите захар и да намалите темп. до 90-100оС.

6. Изисквания за предлагане на малотрайни сладкарски изделия

Може да предлагате малотрайни сладкарски изделия ако имате осигурена хладилна витрина, в която да се поддържа температура от 0 до 4оС.

Сладкарските изделия трябва да са произведени в обети за производство на сладкарски изделия с право на дистрибуция. Не може да снабдявате от сладкарска работилница, която е регистрирана за производство и реализация на място.

Малотрайните сладкарски изделия (пасти, торти, еклери, петифури и др.) трябва да се транспортират в хладилни автомобили, в които се поддържа температура от 0 до 4оС, които отговарят на нормативните изисквания за храните.

След доставяне трябва веднага трябва да се подредят в хладилната витрина по видове и партиди.

Всеки вид сладкарско изделие трябва да е етикетирано и етикета да е поставен на видно място от клиента.

7. Изисквания за предлагане на безалкохолни напитки и пиво

Може да предлагате безалкохолни газирани напитки, плодови сокове и нектари, минерални трапезни и изворни води, млечно- кисели напитки и пиво ако имате осигурени хладилни витрини, в които се поддържа температура от 0 до +6/+ 7оС. Млечно- киселите напитки трябва да се съхраняват при температура до +6оС.

 Например ако в едно хладилно съоръжение съхранявате минерална вода, безалкохолни напитки и млечно- кисели напитки температурата трябва да е до 6оС.

Не е рисковано ако напитките с изключение на млечно- киселите се съхраняват и при темп. над 7оС, защото по принцип охлаждането им е препоръчително за летния сезон, а не задължително.

III. Изисквания към документацията

1.  Документи от общината

От районното кметство е необходимо да получите разрешение за поставяне на временен сезонен обект, като за целта подадете заявление и представите фирмено решение или актуално състояние на фирмата. След получаване на разрешение от общината поставяте съоръжението на посоченото място и не работите докато не получите разрешение от ОДБХ  (областна дирекция по безопасност на храните) по местонахождение на обекта. Например ако сте от София но обекта Ви е поставен в курортен комплекс Слънчев бряг е необходимо да имате разрешение от ОДБХ гр. Бургас.

2. Документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 12 и 18 от Закона за храните (Д. в. бр. 90/99 г. последно изм. и доп. Д. в. бр. 88/2016г.).

1. Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики;

2. НАССР процедури при приготвяне на  царевица. фреш, пуканки и сладолед от машина.

3. Мониторинга програма за  изследване на приготвяните храни (изисква се само в ОДБХ София- град)

Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги.

След устройство на помещението и осигуряване на документите за безопасност на храните е необходимо да подадете заявление и списък с групи храни (по образец 109 и 85 на БАБХ) в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните) по местонахождение на обекта. На място се плаща държавна такса в размер  21 лв. Само в Бургас се плаща в банка.

Законовия срок за извършване на проверка 14 дни за временни обекти, след подаване на документите.

При проверката от инспектори от ОДБХ се проверяват обекта и документите за безопасност на храните. След проверката се издава протокол, с който веднага може да започнете работа.

До 2 седмици (зависи от натовареността на съответното ОДБХ) се издава Удостоверение за регистрация на обекта, което трябва да получите от сградата на ОДБХ, освен ако не сте пожелали да бъде изпратено по куриер.

Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.

Не е необходимо да имате разработка по трудова медицина ако нямате наети работници. Например ако сте ООД и работите само управителите на дружеството.

Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина.

Това са основните изисквания за регистрация на изброените временни обекти. Това са най- срещаните временни обекти и надяваме се, че с изложената информация ще Ви бъдем полезни. Ако имате конкретни въпроси може да ни пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com или да се обадите на тел. 0988 357 062- В. Бойчева и 0887 360 354- Р. Желязков.

 

 

(0)Коментари

За да оставите коментар е необходимо да влезете с Вашия профил. Ако все още нямате собствен профил можете да се регистрирате тук.