Изисквания за регистрация на временни преместваеми и подвижни обекти за храни- за информация тел. 0988 357 062

Бизнесът с преместваеми и подвижни обекти е печеливш и не изисква голяма инвестиция.

Ще Ви запозная накратко  с нормативните изисквания за регистрация на преместваеми и подвижни обекти за търговия с храни.

Видове преместваеми и подвижни обекти

Преместваеми обекти са павилиони, шатри, сергии, вендинг автомати за напитки, пакетирани изделия и други видове обекти,  който са поставени на определено общинско или частно място за определен срок от време и имат разрешение за поставяне за временен обект по чл. 56 от ЗУТ или за определен срок от време съобразно общинска наредба.

Павилионите по чл. 56 от ЗУТ получават разрешение за поставяне за една и повече от една година, като се поставят на общински терен. Павилионите по чл. 56 от ЗУТ  са два вида: павилион за бърза закуска и павилион за търговия с храни.

В павилионите за бърза закуска може да приготвяте продукти печени на скара, грил, пържени изделия (картофи, месни продукти), тестени изделия (пици, банички и др.), сандвичи, бургери, напитки и др., както и да предлагате безалкохолни напитки, вода, пиво, вино.

В павилионите за търговия с храни може да предлагате получени готови пакетирани захарни, шоколадови изделия, солети, крекери, готови тестени закуски, пакетирани трайни сладкарски изделия, безалкохолни и алкохолни напитки, пиво вино и др. Също да приготвяте топли напитки- чай, кафе и др.

Сергии, подвижни шатри, щандове, подвижни колички и други подобни са временни обекти, които могат да получат разрешение за поставяне на определено място за няколко дни или месеци при провеждане на увеселителни, културни мероприятия, коледни, великденски и други базари.  Условията за поставяне на тези обекти се определят от наредби на общините по местонахождение на обектите. Разрешителните за поставяне се подновяват за определен срок от време, като сроковете се определят на общински сесии. В такива обекти в зависимост от условията може да се приготвят скара, салати, сандвичи, тестени изделия, печени кестени, царевица печена на жар и приготвена на пара, напитки, греяно вино, наливна бира и др., както и да се предлагат получени готови за консумация храни- ядки, бонбони, шоколади, сладки и др.

Има подвижни колички, сергии и щандове, които могат да получат разрешение за поставяне в градски и селски терени за 1 и повече години. Разрешение за поставяне се получава от общините. В такива обекти се приготвя царевица на пара, пуканки, сладолед, печени кестени, фъстъци, ядкови плодове, захарни изделия и др.

Видове подвижни обекти, които се придвижват със специални автомобили

Подвижни обекти са каравани, кемпъри, оборудвани микробуси и др., в който се приготвят и предлагат храни.

За да се предлагат храни в подвижен обект в талона на автомобила трябва да пише: „Специален автомобил“, а не товарен или пътнически.

Регистрацията на подвижни обекти се прави областта, където е регистриран автомобила. Например ако автомобила е регистриран в Бургас, регистрацията се извършва в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Бургас, а храни може да приготвяте и предлагате на територията на цялата страна.

За да предлагате и приготвяте храни в подвижен обект трябва да имате и разрешение за поставяне на обекта за определен период от време от общини, фирми или собственици на терени.

В подвижни обекти може да се приготвят печени на скара и грил продукти, сандвичи, топли напитки, фреш, пържени храни и др., както и да се предлагат получени готови за консумация храни и напитки.

Нормативни изисквания за оборудване на преместваеми и подвижни обекти

Оборудването на обектите е съобразно групите храни, които ще се приготвят и предлагат.

За обекти по чл. 56 от ЗУТ, които са поставени на общински терени, в които ще се приготвят храни и имат разрешение за поставяне за по-дълъг период от време се изисква да имат течаща вода свързана с централен или местен водоизточник и отвеждането на отпадните води да е в централна или местна канализация.

За обекти по чл. 56 от ЗУТ, в които се предлагат само получени готови пакетирани храни и бутилирани напитки не се изисква да има течаща вода свързана с централен или местен водоизточник.

За обекти, като сергии, шатри, колики, щандове и подвижни обекти не се изисква течаща вода от централен или местен водоизточник, а е необходимо да се осигури резервоар с вода и съд за събиране на отпадните води. Водата от резервоара трябва да се затопля със загряващо устройство, а отпадните води да се изхвърлят в определени в договора места в шатри на градската канализация.

В преместваеми и подвижни обекти, в които се приготвят печени на скара и грил продукти, пържени продукти, печени тестени изделия и др. се осигурява аспиратор при необходимост. Особено ако има приготвяне на скара на дървени въглища е необходимо, защото се отделя пушек и миризми.

В обектите се осигурява една единична или двугнездова мивка (един кран 2 гнезда), хладилни съоръжения съобразно капацитета (няма нормативно изискване за боря на хладилниците), хладилни витрини за напитки, работни плотове, работен инвентар, топли и студени витрини за съхранение на готови за консумация храни и др.

Технологичното оборудване за термична, топлинна обработка на храните е съобразно дейностите в обекта.

Работните плотове, повърхностите на технологичното оборудване, подовите настилки, стените и таваните (където са налични) трябва да са изработени от материали, които позволяват почистване и дезинфекция. Няма конкретно изискване за материалите съобразно нормативните изисквания.

В близост до обектите трябва да има осигурена тоалетна, която да се ползва от персонала. В някой обекти с разрешение за поставяне по чл. 56 от ЗУТ са осигурени тоалетни към обектите.

В поставените и подвижните обекти е необходимо да се осигури шкаф за съхранение на препаратите и инвентара за почистване и дезинфекция и изолиран кът, рафт или шкаф за съхранение на лични вещи и облекло на персонала.

Нормативни изисквания за личната хигиена на персонала

Персоналът трябва измива и дезинфекцира ръцете си преди работа, по време на работа след ползване на тоалетна и след пушене на цигари. Не  е разрешено да се пуши в обектите, когато се приготвя храна.

Хигиената е много важна, защото от мръсни ръце може да се замърси вторично храната с патогенни микроорганизми.

Необходимо е да се осигури работно облекло на персонала, което трябва да е съобразено с дейностите, които се извършват. Например в обекти, в които се приготвя храни се осигуряват престилки, тениски, грейки и др., които са изработени от материали, които не отделят влакна. При приготвяне на храни персоналът трябва да е със средства, които прибират косите, като шапки, бонета, а може и шноли. Ползването на ръкавици при приготвяне на храни не е задължително.

За обекти, в които се предлагат само пакетирани храни и бутилирани напитки не е необходимо специфично работно облекло. Персоналът може да е облечен с блузи, панталони, поли, дънки и др., без средства за прибиране на косите.

Нормативни изисквания за регистрация в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)

Преместваемите и подвижните обекти се регистрират в Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), които са дирекции към БАБХ. На територията на България има 28 ОДБХ-та, които се намират в големите градове.

За да регистрирате преместваеми обекти (павилиони, сергии, колички, щандове, шатри и де.) е необходимо да се подадат следните документи в ОДБХ:

·       Заявление за регистрация (образец КХ № 1 на БАБХ);

·       Списък с групи храни (Приложение 1 към образец КХ № 1 на БАБХ);

·       Разрешение за поставяне по чл.56 или друго съобразно общинска наредба;

·       Договор за наем или документ за собственост (при необходимост);

·       Документ за платена държавна такса по тарифите на БАБХ.

За да регистрирате подвижни обекти (каравани, кемпери, микробуси и др.) е необходимо да се подадат следните документи в ОДБХ:

·       Заявление за регистрация (образец КХ № 1 на БАБХ);

·       Списък с групи храни (Приложение 1 към образец КХ № 1 на БАБХ);

·       Големият талон на автомобила;

·       Договор за наем или ползване ако автомобила е на физическо лице или на друга фирма.

·       Документ за платена държавна такса по тарифите на БАБХ.

След подаване на документите обекта се вписва в електронен регистър на БАБХ и се извършва проверка в кратки срокове, особено за обекти, в които се започва дейност за няколко  дни.

Законовият срок за проверка е до 60 от вписване на обекта в регистъра съобразно чл. 26. ал. 9 от Закона за храните, но този тип обекти се списват веднага след подаване на преписката и се проверяват в най-кратък срок.

Необходимо документи по безопасност на храните

За да започнете дейност съобразно чл. 8 от Закона за храните, обн. в ДВ. бр.52/2020г., изм. и доп. ДВ. бр.13/2021г. и чл. 5 от Регламент (ЕО) 852/2004 относно хигиената на храните е необходимо да имате разработени следните документи за безопасност на храните:

1. Система за самоконтрол свързана с внедряване на добрите търговски и хигиенни практики (включва 9 програми за обекти, в които се приготвят храни и 8 програми за обекти, в които се предлагат получени готови за консумация храни).

2. НАССР система за анализ и контрол на критично-контролните точки за отделните групи храни, които се приготвят.

3. Мониторингова програма за лабораторно изследване на готови за консумация храни приготвени в обекта и вземане на отривки от контактни повърхности, технологично оборудване и ръце на персонала.

4. Програма за СЖП (странични животински продукти, като черупки от яйца и животински отпадъци).

Документите НАССР и Мониторингова програма се изготвят само за обекти, в които се приготвят храни.

Програма за СЖП отпадъци се изготвят само където се предлагат и приготвят месни и млечни продукти, съобразно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069 / 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) №  1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти).

Нашият екип може да изготви професионално документацията за безопасност на храните.

Допълнителна документация

Необходимо е да се изготви документация по трудова медицина, която се проверява от Инспекцията по труда.

Документацията по трудова медицина е свързана с безопасните условия на труд по време на работа и определя  рисковете за здравето на човека по време на работния процес.

Не е необходима разработка по трудова медицина ако нямате наети работници.

Например ако имате регистрирано ЕООД, ООД или друго юридическо лице и работите само управителите не е необходимо да имате разработка по трудова медицина.

Ако сте физическо лице, като ЕТ или ЗП и работите само управителите също не е необходимо да имате разработка по трудова медицина. 

Заключение:

Това са накратко най-общите изисквания за регистрация на преместваеми и подвижни обекти. Надявам се да съм Ви била полезна с информацията, а ако имате допълнителни въпроси може да ги зададете на имейл адрес: valya.konsult@gmail.com или се обадете на телефон 0988 357 062- Валя Бойчева.

Следете и блогът към сайта ни: hassp-sistemi.bg за да се информирате за нормативни изисквания за регистрация на различни видове обекти.

(0)Коментари

За да оставите коментар е необходимо да влезете с Вашия профил. Ако все още нямате собствен профил можете да се регистрирате тук.