Нови изисквания за регистрация на пицария, тел. 0988 357 062

Пиците са едни от на-вкусните тестени изделия, които се харесва от всяка възрастова група. За да е вкусна пицата голямо значение има приготвянето на тестото и качеството на суровините, които се влагат. В пицария се допуска приготвяне на салати, паста, лазаня, сандвичи, топли и студени предястия.

За регистрация на пицария е необходимо:

·       Да имате регистрирана фирма;

·       Да се подадат документи за регистрация на в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение на обекта.

·       Необходимо е да подготвите следните документи:

·       Документ за статута по ЗУТ, като статута трябва да е на заведение за обществено хранене, бърза закуска, пекарна и др. подобно. Документа се изисква съобразно изискванията на чл. 26, ал. 1, т.2 от Закона за храните, обн. в ДВ. бр.52/2020г., изм. и доп. ДВ. бр.13/2021г.

·       Договор за наем или документ за собственост на помещението.

·       Заявление и списък с групи храни, които са по образци (обр. КХ №1 на БАБХ и Приложение 1 към образеца) на Българската агенция по безопасност на храните.

·       Документ за платена държавна такса по сметката на Областната дирекция по безопасност на храните, съобразно тарифите на БАБХ.

 

След подаване на документите в ОДБХ, обекта се вписва в Националния регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни до 5 работни дни, а работа може да започнете не по-рано от 14-тия календарен ден от датата на подаване съобразно изискванията на чл. 26, ал. 2, т. 11 от Закона за храните.

 

От 5-тия работен ден, след вписване на обекта в регистъра може да се подадат документи за категоризация и работно време.

Документите се подават в общините по местонахождение на обекта. За гр. София за всички райони се подават в ОП „Туризъм“, на ул. „Оборище“ № 44.

 

За работно време и категоризация документите се изискват следните документи:

 

·       Удостоверението за регистрация от ОДБХ (изкарва се от националния регистър на БАБХ);

·       Документ удостоверяващ за регистрация на фискалното устройство на касовия апарат;

·       Договор за наем или документ за собственост.

 

I. Изисквания, относно материално техническата база:

Складово помещение:

1. Складово помещение за сухи продукти, оборудвано с рафтове, стелажи и скари за съхранение на суровини и храни, които не изискват хладилни условия на съхранение и хладилни съоръжения за съхранение на суровини, изискващи хладилни условия на съхранение.

Допуска се в складовите помещения да се монтира мивка и работен плот за измиване на яйца или зеленчуци, кореноплодни и плодове. За обекти с по-малка площ се допуска да няма склад, а само изолирана площ за съхранение на суровини.

Работна площ с обособени:

Подготвителни площи:

Подготвителната площ представлява мивка/и с течаща топла и студена вода, работен плот и работен инвентар  От складовете суровините и храните трябва да постъпят в подготвителните площи, които са :

1. Подготвителна площ за месни продукти (необходимо е ако се влагат сурови меса);

2. Подготвителна площ за риба и морски суровини (ако се влагат);

3. Подготвителна площ за яйца;

4. Подготвителна площ за зеленчуци, плодове, зеленчуци и кореноплодни.

Може да се използва по график една подготвителна площ за обработка на две групи храни.

Не е задължително да имате всички подготвителни. Допуска се в един подготвителен кът да се обработват две и по изключение повече групи храни.

Например ако приготвяте пици с колбаси, сирена, зеленчуци (сурови и консервирани), гъби (сурови и консервирани), консервирана царевица и подправки може да имате само 2 мивки, които да се използват по график.

Необходимо е да имате плюсов/и хладилни съоръжения, в които да се съхраняват заготовки за приготвяне на пици. До заготовките се поставя маркировка с дата, час на поставяне и партиден номер.

Не се изхвърля етикета на оригиналната опаковка, до изчерпване на количествата от суровините.

Кът за приготвяне на тестото за пици:

Необходимо е да се осигури работен плот, везна за разтегляне на суровините и тестомесачка. След замесване, тестото се разделя на топки, които се оставят да втасат (ферментират) във втасална камера или при стайна температура на работен плот. След втасването топките се разточват и се гарнират съобразно рецептура.

 

Кът за гарниране и термична обработка:

Монтират се уреди за термична обработка, като втасална, фурна/и и др. Над уредите за термична обработка се поставя ефективна вентилационна система, която да отвежда парите и мазнините. Не е необходимо да има вентилация или аспиратор ако фурната не отделя пари. Това може да докажете с информация за характеристиката на фурната на хартиен или електронен носител.

 

Умивалня за работна посуда:

В изолиран кът в близо до площта за термична обработка  или в отделно помещение се изгражда умивалня за кухненска, работна посуда. Това е посудата, която се използва за приготвяне на пиците.

Осигурява се мивка с течаща топла и студена вода и съоръжения за изсушаване на кухненската посуда.

Търговска част:

В търговската част се осигурява:

-        бар- плот с мивка, за измиване на посудата от приготвяне на топли и студени напитки;

-        рафтове и стелажи зад бара за съхранение на алкохолни напитки;

-        хладилни витрини за съхранение на напитки;

-        места за клиенти (маси, столове, сепарета и др.);

Умивалня за трапезна посуда:

За измиване на трапезната посуда се осигуряват две мивки или мивка и миялна машина.

Ако не е осигурена миялна машина е необходимо да осигурите сушилни за изсушаване на трапезните съдове.

Не се изисква умивалня за трапезна посуда ако използвате еднократна посуда.

Санитарно- битови помещения:

1. Санитарно- битово помещение или кът (за обектите с по- малък капацитет) за преобличане на персонала, оборудван с гардероби или закачалки за съхранение на личното облекло и вещи на персонала. Може да е осигурен само един гардероб в склада или в изолирана площ ако обекта е с по-малък капацитет.

2. Санитарен възел за персонала с една или две клетки, оборудван с тоалетна/и чиния/и, мивка/и с течаща топла и студена вода и средства за измиване, дезинфекция и подсушване на ръцете.

3. Санитарен възел за клиенти с една или две клетки, оборудван с тоалетна/и чиния/и, мивка/и с течаща топла и студена вода и средства за измиване и подсушване на ръцете.

Може да се използва само една тоалетна ако обекта е с по- малък капацитет.

II. Необходими документи и разрешителни

1. Документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 8 от Закона за храните, обн. в Д.В бр.50/2020г., изм. и доп. Д.В бр.13/2021г. и чл. 5 от Регламент (ЕО) 852/2004 относно хигиената на храните

1. НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки;

2. Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики;

3. Мониторинга програма за  изследване на приготвяните храни;

4. Определяне на алергени, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите;

Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги.

2. Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.

Не е необходимо да имате разработка по трудова медицина ако нямате наети работници. Например ако сте ООД и работите само управителите на дружеството.

Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина.

Това са основните изисквания за регистрация на пицария. Надявам се, че с информацията ще бъдем полезни на хора, които искат да регистрират обект за приготвяне и предлагане на храни. Ако имате конкретни въпроси може да ни пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com или да се обадите на тел. 0988 357 062- В. Бойчева

(0)Коментари

За да оставите коментар е необходимо да влезете с Вашия профил. Ако все още нямате собствен профил можете да се регистрирате тук.