Нови нормативни изисквания за регистрация на магазин за печене и предлагане на ядки и маслодайни семена- тел. за контакт 0988 357 062

 

Ядките и маслодайните семена са една от най-предпочитание храни, защото са вкусни и полезни за здравето. Не случайно са включени към списъка със супер храни.

За да предлагате ядки и маслодайни с печене на място трябва да регистрирате магазин с топла точка съобразно чл.23 от Закона за храните, обн. в Д.В бр. 52/2020г., в сила от 09.06.2020г.

Може да извършвате продажба на място, а също и онлайн до крайни потребители, които няма да препродават Вашите продукти.

Магазина трябва да се регистрира в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение на обекта. В България има 28 ОДБХ-та, които са към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

За регистрацията е необходимо обекта да се подадат в ОДБХ следните документи:

·       Заявление и списък с групи храни (образец КХ-1 и приложение към него);

·       Документ за статута на помещението по ЗУТ съобразно чл. 26 (1) т. 2 ;

·       Договор за наем или документ за собственост на помещението.

В заявлението има графа за онлайн търговията, която може да попълните ако желаете.

В ОДБХ се заплаща 34 лв. държавна такса.

След подаване на документите в БАБХ обекта се регистрира в електронен регистър до 5-тия работен ден, но не можете да започнете работа преди 14-тия ден, считано от датата на подаване на документите съобразно изискванията на чл. 26 (7) и (9) от Закона за храните, обн. в Д.В бр. 52/2020г.

Проверката от инспекторите от ОДБХ е до 60-тия ден, но не по-рано от 14-тия ден, тоест обекта трябва да работи преди проверката. По закон инспекторите нямат право да ограничават асортимента.

В настоящем не се издава книжна бланка, а регистрацията е само на електронен носител.

След, като обекта бъде вписан в електронен носител трябва да се подаде заявление в общината за работно време, като се приложи договор за наем или документ за собственост и документ по ЗУТ. Не се заплаща държавна такса при подаване на документи.

В обекта може да предлагате ядки и маслодайни семена печени на място, сурови ядки и маслодайни семена, сушени плодове, захаросани ядки и маслодайни семена, ядки и маслодайни семена със захарна и шоколадова глазура, тахани от ядки и маслодайни семена, пчелен мед, сурови бонбони от сушени плодове и ядки и други сходни продукти.

I. Изисквания, относно материално техническата база:

Необходимо е да осигурите следните помещения

  • Складово помещение за  съхранение на суровини.
  •  Работно помещение с обособени:

 

    -  подготвителна площ с мивка, работен плот и работен инвентар за измиване и подготовка на ядките и маслодайните семена за печене

    - кът за термична обработка с монтиран вентилационен чадър или аспиратор само ако фурната отделя пари.

   - хигиенна мивка за измиване на ръце на персонала и работния инвентар;

·       Търговска площ с витрини за съхранение на продуктите и щанд за продажба с везна за разтегляне.

До щанда за продажба трябва да има пространство за съхранение на еднократните опаковки.

Работната и търговската площ може да са в едно помещение или да са във функционална връзка.

·       Тоалетна и за персонала, оборудвани с мивки с течаща топла и студена вода, средства за измиване, дезинфекция и подсушаване на ръцете.

 

  •  Санитарно битов кът за персонала, оборудван с пособия за съхранение на личното и работното облекло на персонала. Личното облекло и вещи се съхраняват разделно от работното облекло в гардероб, разположен в складовото помещение или в изолирано пространство.

 

  • Шкаф за съхранение на препаратите и инвентара за почистване и дезинфекция на производствените площи.

 

II. Необходими документи и разрешителни

1. Документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 8 от Закона за храните (ДВ. бр. 52/2020г.).

·       НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки;

·       Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики;

·       Технологична документация за ядките и маслодайните семена, които се пекат в обекта;

·       Мониторинга програма;

·       Изготвяне на проект на етикети за обработваните храни съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите;

Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги. Цената се определя от видовете обработвани храни. В обекта освен печене на ядки и маслодайни семена може да приготвяте пуканки, да захаросвате ядки и да извършвате други сходни дейности.

 За повече информация обадете се на посочения телефон или пишете.

2. Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.

Не е необходимо да имате разработка по трудова медицина ако нямате наети работници. Например ако сте ООД и работите само управителите на дружеството.

Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина.

 Надявам се, че с информацията ще бъдем полезни.

 Ако имате конкретни въпроси може да ни пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com или да се обадите на тел. 0988 357 062- В. Бойчева.

 

(0)Коментари

За да оставите коментар е необходимо да влезете с Вашия профил. Ако все още нямате собствен профил можете да се регистрирате тук.