Изисквания за регистрация на обект тип бърза закуска с предлагане на сандвичи, бургери, пържени картофи и тестени изделия

Бързите закуски са едни от най-добре работещите обекти. В условията на пандемия много от собствениците на бързи закуски отчетоха печалби, защото тази категория обекти не попаднаха с списъка на затворените обекти за обществено хранене.

В обекти тип „Бърза закуска“ може да предлагате разнообразен асортимент.

В настоящата статия ще Ви запозная с обект, в който се предлагат сандвичи, бургери, пържени картофи и тестени изделия (пици, палачинки, мекици, гофрети и др.)

1. Изисквания за материално- техническата база:

1.1. Складови площи или помещение:

В зависимост от капацитета на обекта се осигуряват складови площи или складово помещение, които се оборудват с пособия (рафтове, стелажи или скари) за съхранение на суровини, които не изискват хладилни условия на съхранение. Складовата площ представлява изолиран кът в общото помещение или преграден, без врата.

Не е задължително изграждане на складово помещение или площ за обекти с по- малък капацитет и асортимент.

1.2. Работно помещение:

В работното помещение се обособяват:

·       Подготвителна площ за обработка на продуктите, която се оборудва с мивка, работен плот и работен инвентар;

·       Подготвителна площ с мивка и работен плот за подготовка на суровините за приготвяне на тестени изделия (пици, палачинки, понички, мекици и др.) Ако използвате готово тесто или сухи смеси не е необходимо да обособявате подготвителен кът.

·       Кът за термична обработка, оборудван с фурна за печене на пици, фритюрници (за пържене на картофи и тестени изделия), парти грил, тостер, плоча за печене на палачинки и др. Над уредите, които отделят пари е необходимо да се осигури аспиратор или вентилационна система.

Уредите трябва да са съобразно капацитета и групите храни, които предлагате и приготвяте.

·       Търговска площ, която се оборудва с неутрални витрини за съхранение на пици и други тестени изделия, хладилни витрини за съхранение на гарнитури за сандвичите. При необходимост може да осигурите топла витрина.

1.3.Санитарно- битов кът и санитарен възел

Необходимо е да се осигури изолиран кът за преобличане със закачалки или гардероб за съхранение на личното облекло и работното облекло на персонала.

Необходимо е да има тоалетна за персонала, като вратата й не трябва да се отваря директно в помещението, в което се приготвят или съхраняват храни т.е трябва да има изградено преддверие. Преддверието може да е изградено от леки прегради, но не и от текстилни или найлонови завеси.  Може да използвате тоалетна, която е близост до обекта, към друг търговски обект. Необходимо е в този случай да имате сключен договор за ползване на тоалетна.

2. Необходими документи и разрешителни

2.1. Документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 8 от Закона за храните (Д.В. бр.52/2020г.).

1. НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки;

2. Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики;

3. Мониторинга програма за  изследване на приготвяните храни;

4. Определяне на алергени, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите;

5. Процедура за акриламид относно приготвянето на пържени изделия и тестени изделия, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2158 за смекчаване на последиците и референтните нива за намаляване на наличието на акриламид в хранителните продукти.

Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги.

2.2. Разрешителни от БАБХ и общината

В Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение на обекта се подават:

·       Заявление и списък с групи храни по образци на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);

·       Документ по ЗУТ (Закон за устройство на територията), който може да е:

- Акт 16;

- Разрешение за въвеждане в експлоатация;

- Разрешение за ползване;

- Удостоверение за търпимост и др.

·       Разрешение за поставяне.

·       Документ за собственост или договор за наем;

·       Документ за платена държавна такса по сметката на ОДБХ, в размер на 34лв.

След подаване на горепосочените документи обекта се вписва в електронен регистър на обекти за производство и търговия с храни до 5 работни дни. Регистъра може да намерите в сайта на БАБХ, като кода за бързите закуски е 27.  Това е новата форма на регистрация. Не се издава Удостоверение за регистрация на хартиен носител, както беше преди 09.06.2020г., когато беше в сила предходния Закон за храните.

След вписване в електронният регистър може да подадете документи за разрешително за работно време, като приложите следните документи:

·       Договор за наем или документ за собственост;

·       Удостоверение по ЗУТ (същото, което подавате в ОДБХ).

·       Разрешение за поставяне (за монтираните или подвижните обекти).

 

След 14 календарни дни от датата на подаване на Заявлението в ОДБХ може да започнете работа, не по-рано.

 

Забележете не може да започнете работа след вписването Ви в електронния регистър, а след 14 календарни дни.

Това е новото съобразно изискванията на чл. 26 (2) т. 11 от Закона за храните, обн. в Д.В бр. 52/2020г. в сила от 09.06.2020 година.

2.3. Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.

Не е необходимо да имате разработка по трудова медицина ако нямате наети работници. Например ако сте ООД и работите само управителите на дружеството.

Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина.

Надявам се, че с информацията ще бъдем полезни. При разработване на документите се съобразяваме с Вашите желания и условията, които могат да се осигурят в помещенията.

Ако имате конкретни въпроси може да ни пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com или да се обадите на тел. 0988 357 062- В. Бойчева

(0)Коментари

За да оставите коментар е необходимо да влезете с Вашия профил. Ако все още нямате собствен профил можете да се регистрирате тук.