Клубна карта

Информация за компанията Фирма: Община Несебър
Отрасъл: Обществени организации
Основна дейност: местни данъци и такси, организация, обществени дейности
Град: Несебър
Държава: България
Кратко представяне Град световно културно наследство