Клубна карта

Информация за компанията Фирма: A1 COMMUNICATION Ltd.
Отрасъл: Масови комуникации
Основна дейност: Информационен мениджмънт; Събитиен мениджмънт; Изграждане публичен и корпоративен имидж; Ръководство на проекти; Управление на проекти; Стратегическо планиране; Организиране на публични и медийни кампании; Дейности за връзки с обществеността, Public Affai
Град: София
Държава: България
Фирмен празник: 15-08-2011
Кратко представяне Услуги PR УСЛУГИ /пакет/ Разработване на цялостен Комуникационен план за PR обслужване, насочен към постоянно информиране на широката публика за дейността на клиента Разработване на План за кризисни комуникации с определени кризисни теми Консултации по всяко време за всички казуси, възникнали в ежедневното изпълнение на Комуникационния план Работни срещи между екипа на A1 COMMUNICATIONS Ltd. и представители на клиента за определяне на основните теми за съвместна работа Подаване на текуща информация към медиите и непрекъснат контакт с ресорните журналисти /печатни, електронни, интернет, централни и регионални/ за формиране на постоянен кръг от журналисти, които да отразяват темите на клиента. Тази стъпка е изключително важна за създаване на благоприятна медийна среда и превръщането на журналистите в съюзници и партньори Иницииране на срещи и допълнителни журналистически материали чрез поддържане на постоянен контакт с ресорните журналисти и интерес към дейността на клиента Подготовка и организиране на публични изяви на клиента Консултиране и подготовка на всички публични изказвания и интервюта на мениджъри и експерти на клиента Изготвяне на месечен пресклипинг с публикуваните материали по съответната тема, анализи и препоръки Консултиране на спонсорската и рекламната дейност Участие при подготовката и воденето на преговори с бизнес партньори на клиента при желание от негова страна Еднократни комуникационни услуги Разработване на Комуникационен план за действие Разработване на План за кризисни комуникации Консултация от ключови експерти на A1 COMMUNICATIONS Ltd Подготовка, написване и изпращане на прессъобщение до медиите Подготовка на пресконференция без логистика Подготовка и провеждане на пресконференция Подготовка на публично събитие без логистика Изготвяне на клипинг с публикации и контент анализ на материалите Организиране на среща с журналист и провокиране на публикация в медиите PR тренинг на мениджърския екип за участие в интервю или предаване на електронна медия Разработване на опорни точки за интервю на мениджърския екип в печатни медии Разработване на План за рекламната дейност на клиента с определяне на заинтересованите публики и селектиране на медиите и вида на рекламата в тях Имидж консултинг /индивидуален ПР/ Подходящ за висши мениджъри на компании, както и за хора, чиято дейност налага чести появявания сред публики от различен характер – конферентни събития, медийни събития, бизнес и/или официални приеми, вечери и т.н. Нашите консултанти ще работят с вас, за да изглеждате подходящо, да се изкажете адекватно и да сте сигурни, че няма да допуснете протоколни гафове. Медийни обучения Предлагаме медиа тренинг за висш и среден мениджмънт, както за експерти, които са ключови за компанията и/или организацията. За да знаете как да се държите пред журналистите, какво и как да им го кажете и вашето послание да бъде предадено правилно от медиите. Събитиен мениджмънт Всеки може да организира събитие, но по-важно е то да се запомни и да се дава за пример като добра практика. Експертите в А1 Комюникейшънс имат професионалната компетентност да ви препоръчат подходящата форма за събитие според вашите поводи. Дали е форум според световния бизнес етикет или парти за партньори и колеги от нас ще получите консултация и организация на перфектното събитие.