Клубна карта

Информация за компанията Фирма: Издателство Парадокс
Отрасъл: Изкуство и култура
Основна дейност: книгоиздаване
Град: София
Държава: България