Клубна карта

Информация за компанията Фирма: УзанаПолянаФест 2013
Отрасъл: Обществени организации
Основна дейност: Фестивалът стартира през 2011 г. с цел да представи накуп всички уникални хора и техните инициативи, подкрепени от Програмата за малки проекти към Глобалния Екологичен Фонд в България за петте години на съществуването й. Днес УзанаПолянаФест е самостояте
Град: Габрово
Държава: България
Кратко представяне УзанаПолянаФест 2013 се организира от Фондация „ТАЙМ – екопроекти” в партньорство с ДЗЗД „Узана Фест”, Консорциум „Зелените идеи в действие” и „Д енд Д” – Агенция за ПВО АД. МИСИЯ Чрез УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ се стремим да стимулираме интелигентно отношение към ресурсите на страната ни в контекста на световните предизвикателства пред човечеството. Вярваме, че това може да стане чрез използване на алтернативни източници на енергия, опазване на биоразнообразието, съхраняване на почвите и борба с ерозията, подпомагане на устойчивия туризъм, мерки за смекчаване на последствията от климатичните промени. ЦЕЛИ Целта на УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ е да предостави пространство за споделяне опита и идеите на организации, проекти и фирми, които работят в сферата на устойчивото развитие и управлението на околната среда. Провокиране на дискусии, стимулиращи по-широкото прилагане на добрите еко-практики на местно, регионално и национално ниво. Чрез дебати се стремим да вдъхновяваме към действие за промяна на нагласите в обществото и отговорно отношение към околната среда. УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ създава възможности за представяне на една цялостна визия на устойчивия и здравословен начин на живот, който започва от съзнателното общуване с природата и творческото себеизразяване.