Клубна карта

Информация за компанията Фирма: Община Габрово
Отрасъл: Администрация
Основна дейност: Администрация
Град: Габрово
Държава: България
Кратко представяне Има ли нужда да представяме всеизвестната столица на хумора? При нас винаги е весело, по време на майските празници и карнавала - изключително пъстро и цветно, а през останалото време - зелено и слънчево. Славим се с ниски местни данъци, ниски безработица и престъпност и високо предприемчив дух. Не случайно казват, че когато по света нещо започне да се говори, в Габрово то вече се прави! Градът се намира в централна България – удобно място на максимум четири часа път от всяка една част и граница на държавата, което предразполага както към пътешествия от и до Габрово, така и към успешни и разнообразни бизнес проекти и инвестиции. По последни данни, на територията на общината функционират общо 3418 предприятия. Наблюдава се увеличение на броя им във всички отрасли на икономиката, но главно на нефинансовите предприятия в отраслите преработваща промишленост, строителство, търговия и ремонт и операции с имущество и бизнес услуги. Габрово е общината с най-много проекти по европейски и други програми, като в момента средствата от тях достигат 160 млн. лв. Отделно, инвестициите, които е привлякла, възлизат на 60 475 900 евро. Няма как да не се похвалим и че Община Габрово приключи 2010 година без никакви задължения към изпълнители и доставчици. Сред приоритетите ни в момента, освен дейностите по различни инфраструктурни и екологични проекти, е развитието на курорта Узана. По-важни връзки: Местни фирми - http://www.gabrovo.bg/index.php?l=153 Обществени поръчки в Община Габрово http://www.gabrovo.bg/index.php?l=166 Търгове и конкурси в Община Габрово - http://www.gabrovo.bg/index.php?l=64 Обяви на Община Габрово - http://www.gabrovo.bg/index.php?l=66 Свободни терени и сгради - http://www.gabrovo.bg/index.php?l=156 Индустриални зони - http://www.gabrovo.bg/index.php?l=90 Културен календар - http://www.gabrovo.bg/index.php?l=68