Клубна карта

Информация за компанията Фирма: Вила Мелник
Отрасъл: Производство
Основна дейност: винопроизводство
Град: Мелник
Държава: България