Клубна карта

Информация за компанията Фирма: София Симфоникс
Отрасъл: Изкуство и култура
Основна дейност: творчество
Град: София
Държава: България