Клубна карта

Информация за компанията Фирма: Купувам българско
Отрасъл: Други
Основна дейност: проект на БНТ2
Град: София
Държава: България
Кратко представяне Проект на БНТ2