Клубна карта

Информация за компанията Фирма: Кристално чисти
Отрасъл: Други
Основна дейност: Инициатива за ясни правила в бизнеса
Град: България
Държава: България
Фирмен празник: 27-04-2017
Кратко представяне Инициативата "Кристално чисти" е на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. Инициативата КРИСТАЛНО ЧИСТИ е израз на убедеността ни, че икономическото развитие на България и просперитетът на българското общество зависят от ангажираността и приноса на всеки негов гражданин. Общественият интерес изисква компаниите да следват най-високи стандарти в своята дейност и ясни правила за правене на бизнес; да осигуряват постоянен контрол на качеството; да се ръководят от етичен кодекс, базиран на международни стандарти и общоприети ценности; да допринасят за развитието на обществото чрез ангажимента си към осигуряването на прозрачна бизнес среда и устойчивите си инициативи в областта на корпоративната социална отговорност. Ние ясно осъзнаваме какво искат потребителите: · Гарантирано качество; · Ясни стандарти и отговорност; · Постоянен контрол; · Най-доброто за себе си и за семейството си. Ние гарантираме и следваме най-строгите бизнес стандарти, защото носим отговорност към всички българи. Инициативата КРИСТАЛНО ЧИСТИ е нашата допълнителна гаранция за сигурността, здравето и спокойствието на нашите потребители. Нашата цел е да наложим спазването на най-високите стандарти за качество и прозрачност в бизнеса като норма за целия сектор и за цялата българска икономика. Създаваните и следваните от нас стандарти за работа, включват: · Ясни правила за правене на бизнес; · Ясни стандарти за качество; · Ясни социални ангажименти към нашите служители; · Ясна отговорност към цялото българско общество. Ние поемаме пореден реален ангажимент към бъдещето на България.