Клубна карта

Информация за компанията Фирма: Комитет за защита дейността на заведенията Плевен
Отрасъл: Търговия
Основна дейност: Търговия
Град: Плевен
Държава: България
Кратко представяне Комитет за защита дейността на заведенията Плевен по закона за лицата и семействата. Инициативна група от собственици и представители на различни заведения в Плевен, съмишленици с ръководни функции, обединени от една обща идея и работещи за постигането на определена цел.