Клубна карта

Информация за компанията Фирма: Проект „Европа и аз”
Отрасъл: Други
Основна дейност: да провокира интереса и ангажираността на младите българи
Град: София
Държава: България
Кратко представяне Проект „Европа и аз“ се осъществява от Българското училище за политика „Димитър Паница” с подкрепата на Европейския парламент. Целта му е да провокира интереса и ангажираността на младите българи към работата на Европейския парламент и възможностите за тяхното развитие в рамките на Европейския съюз.