Презентации Форум 2014

ПРЕЗЕНТАЦИИ

  Петър Андронов – СИБАНК (Презентация)
  проф. Петко Калев, Университет на Южна Австралия (Презентация)
  Петя Димитрова – Пощенска банка (Презентация)
  Любомир Цеков – БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ (Презентация)
  Кристоф де Мил – СИБАНК (Презентация)
  Жослин Тома-Вукович – БНП Париба, Русия (Презентация)
  Светослав Молдовански – Първа инвестиционна банка (Презентация)
  Цветанка Минчева – УниКредит Булбанк (Презентация)
  Ричард Пиърс – Майкрософт (Презентация)
  Александър Дурчев – All Channels communication (Презентация)
  д-р Джузепе Граминя, гл. икономист на Агенцията на САЩ за малкия бизнес (Презентация)
  Христо Стоянов – Европейски инвестиционен фонд (Презентация)
  Гавин Хил – „Делойт“ – България (Презентация)