Клубна карта

Информация за компанията Фирма: Община Кърджали
Отрасъл: Обществени организации
Основна дейност: обществена организация
Град: Кърджали
Държава: България
Кратко представяне Община Кърджали е разположена в югоизточната част на Република България. Тя е най-голямата община в Източно – родопския планински масив с територия от 574.7 кв.км., което е 20% от територията на Област Кърджали и 0.51% от територията на страната. Тя обхваща 117 населени места, обхванати в 45 кметства. Граничи с общините – Хасково, Стамболово, Момчилград, Ардино и Черноочене. Постоянно живеещото население в общината е 70 196 души към 01.03.2001г.