Стартира проект за 4,1 млн. лв.

/photos/vazov1.jpgС европарите ще се подобри енергийната ефективност на 8 общински училища.

Спечеленият от Община Плевен проект „Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането й в съответствие с наложените стандарти и изисквания" получи зелена светлина през тази седмица. Градоначалникът Найден Зеленогорски и зам. министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която се осъществява чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е на стойност 4 158 903 лв. В него са включени осем общински училища на територията на града - НУ „ Единство", ОУ „Свети Климент Охридски", СОУ „Стоян Заимов", СОУ „Иван Вазов", Гимназия с преподаване на чужди езици, Математическа гимназия „Гео Милев", СОУ „Анастасия Димитрова"и НУ „Отец Паисий". Предвижда се на училищните сгради да бъде извършена топлоизолация на външните стени, топло и хидроизолация на покривите и подмяна на дограмата. Срокът за изпълнение на всички дейности по проекта е 24 месеца след подписване на договора.