Наградиха Община Габрово за високи постижения

/photos/sirakov gys.jpg

Награда за високи постижения в прилагане на географските информационни системи (ГИС) за по-качествено електронно управление получи Община Габрово по случай 12-ия Световен ден на ГИС. Тя беше отличена за стартирания преди година проект по Оперативна програма „Административен капацитет". Целта му е да подобри качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса в областите кадастър, устройство на територията и общинска собственост. Община Габрово създаде геопортал, чрез който електронно ще се предоставят различни услуги в тези области и който дава възможност да се оптимизира управлението на информацията и нейното адекватно разпространение.
По традиция, Световният ден на ГИС се чества всяка година в Седмицата на географията, в повече от сто страни по света. У нас на него се награждават българските личности и организации, които през изминалата година имат стратегически постижения в областта на този вид технологии.