Второ информационно събитие за напредъка По проект ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. "Балабана", землищена гр. Обзор, община Несебър“

На 27 април 2021 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Несебър „Мелсас“, ул. „Иван Вазов“ №12А, ще се проведе информационно събитие по проект ИСУНBG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация надепозатвърдибитовиотпадъци в м. "Балабана", землищенагр.Обзор, общинаНесебър“, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020“.

Целта на събитието е да информира широката общественост относно напредъка в изпълнението на основните проектни дейности и очакваните резултатиот реализацията на проекта, както и за финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Събитието ще се проведе при строго спазване на противоепидемичните мерки.

 (0)Коментари

За да оставите коментар е необходимо да влезете с Вашия профил. Ако все още нямате собствен профил можете да се регистрирате тук.