ОБЩИНА НЕСЕБЪР КАНДИДАТСТВА С 5 ПРОЕКТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

През месец август Министерство на образованието и науката обяви Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“, имаща за цел финансиране на материалната база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Тя е насочена към изграждане на нови, разширение и реконструкция на съществуващи детски ясли, детски градини и училища в Република България.  

Община Несебър се възползва в пълна степен от правото си на потенциален бенефициент по Програмата и предложи за финансиране следните 5 проекта:

-         “Разширение на ДГ „Слънце“ и реконструкция на покрива на съществуваща сграда в к.к. Слънчев бряг – запад, гр. Несебър, общ. Несебър“;

-         „Изграждане на пристройка с физкултуренсалонкъм ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Обзор, община Несебър“;

-         „Основенремонт на училищнасградакъм СУ „Любен Каравелов“ вгр. Несебър – старачаст“;

-         Изграждане на съвременнаучебнабаза на Професионалнагимназияпотуризъм „ИванВазов“;

-         Изграждане на детскаградина,гр. Св. Влас.

Скоросе очакват резултати от оценката на проектните предложения и Община Несебър сенадявада получи необходимото финансиране за изпълнение на амбициозната си инвестиционна програма в областта на образованието, която обхваща пропорционално всички населени места и осигурява по-добри условия за обучение на децата от общината.


 

 

 

(0)Коментари

За да оставите коментар е необходимо да влезете с Вашия профил. Ако все още нямате собствен профил можете да се регистрирате тук.