ЗАПОЧНА ВТОРАТА ФАЗА НА МАЩАБЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ, В КОЙТО ОБЩИНА НЕСЕБЪР Е ПАРТНЬОР

 

През 2019 г. Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Бургас, в което Община Несебър участва, предприе първите стъпки за осигуряване на допълнителен капацитет и разширяване на регионалното депо за смесени битови отпадъци „Братово – запад“.

С изграждането на Клетка 2като част от депото се предвижда да се осигури полезен обем за 518 510 куб. м отпадъци и да се създадеинфраструктура за екологосъобразно третиране на цялото количество неопасни отпадъци, генерирани на територията на деветте общини, участващи в проекта -Бургас, Несебър, Камено, Айтос, Карнобат, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе, които са част от Региона за управление на отпадъците – Бургас.

Преди броени дни започна изпълнението на втората фаза на проекта. Процедурата включва проектиране и изграждане на Клетка 2 на депото. След съгласуване на инвестиционния проект, строителството ще се извърши за срок от 360 календарни дни. Същевременно ще се изготви и технически инвестиционен проект за рекултивация на Клетка 1, който ще бъде изпълнен след нейното закриване.

Увеличаването на капацитета на депото е продължение на Фаза 1, финансирана  от Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г., в рамките на която е изградена първа клетка и цялата инфраструктура на регионалното съоръжение.

Финансирането на обекта се извършва от деветте общини пропорционално, на база депонираните в Клетка 1 отпадъци за предходен период. Делът на община Несебър в общото финансиране е над 30 % и е в размер на 2 428 750 лв.

Дейностите по проекта предвиждат редуциране на отпадъците до минимум, което от своя страна ще намали екологичното замърсяване и количеството на емисиите на парникови газове, което ограничава  изменението на климата.

 

 

(0)Коментари

За да оставите коментар е необходимо да влезете с Вашия профил. Ако все още нямате собствен профил можете да се регистрирате тук.