ОБЩИНА НЕСЕБЪР АКТИВНО РЕКЛАМИРА СВОЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ

Новите тенденции в съвременния начин на живот на хората дават своето отражение върху формите и начините за реклама. Безспорно интернет вече е основно средство и водещ ресурс в сферата на маркетинга и рекламата, и изцяло диктува тенденциите в начина на живот на хората и икономическото развитие на различните сектори и в частност на туризма.

Община Несебър продължава работа по изготвянето на новата платформа за безплатна реклама на туристически обекти с възможност за онлайн заявка-запитване за настаняване, която ще бъде предоставена в помощ на местния туристически бранш.

Към момента дизайнът на платформата е почти завършен. Неговите функции ще са насочени към разширение на възможностите за популяризация на местните туристически фирми, чрез публикуване на реклами за дейностите им и предоставяните от тях различни туристически услуги.

В отговор на повишеното търсене на информация и услуги чрез интернет, туристическите информационни центрове в Несебър регистрираха фейсбук страницата VisitNessebarTouristInfo. Дейността й, освен предоставянето на полезна и практична за гостите на града информация, е и да рекламира община Несебър в нейната цялост – от Обзор до Равда.

Част от промотирането на региона е и поетапното присъединяването на страницата към по-големите туристически интернет общности/ над 50 000 потребители/ - така наречените фейсбук групи, с цел реклама и популяризиране на нашата страна и в частност на Несебър като дестинация.

Обусловен от статута на града като световна културна ценност е интересът на големи международни издания. Пряка реклама на града е и участието му в различни проекти по европейски програми.

Старинен град Несебър е сред 134- те обекта на ЮНЕСКО, които организацията популяризира на онлайн платформата си за устойчив туризъм “Пътувания до обекти на световното културно наследство“ https://visitworldheritage.com/en/eu.

Уебсайтът е факт благодарение на проект, финансиран от Европейската комисия и  изпълняван от Центъра за световно наследство към ЮНЕСКО в партньорство с „НешънълДжиографик“.

Втората част от изпълнението на проекта включва рекламиране на участващите обекти. През 2019 г. са проведени три мащабни социално-медийни кампании:

•Февруари 2019 г. – „Открийте културата и историята на Европа“.

•Юли 2019 г. – Викторина „Пътувания до обекти на световното културно наследство в Европа“.

•Декември 2019 г. – Коледно-новогодишна кампания.

Община Несебър, следвайки своята политика и съвременни тенденции, работи последователно в посока дигитализиране на културното наследство с цел да съхрани, опази и максимално да улесни достъпа на повече хора до културното ни богатство.

Целта на наскоро одобрения проект „Черноморски археологичен, исторически и културен портал“, част от който е и Несебър, е да популяризира археологическия, историческия и културен туризъм в Черноморския регион като богатствата на културното наследство се представят чрез модерни уеб технологии. В рамките на проекта се работи за създадени 3D модели на значими исторически и културни обекти – сгради, паметници, разкопки, старинни карти от Черноморския регион, WEB базирани GIS за георефериране. Иновативната платформа ще може да се използва, както от туристическия бизнес, така и от широката аудитория на пазара в Румъния и Молдова.

Партньори по проекта са Община Несебър, Музеят за национална история и археология в гр. Констанца, Румъния и Националният исторически музей на Република Молдова.

Община Несебър продължава работата си по проект „Паметници в природата: творческо съжителство“в партньорствос „Европейски център за византийски и пост-византийски паметници“ в гр. Солун,  който също спомага за промотиране на Несебър и неговите исторически богатства.Партньори в проекта саГърция, Кипър, Албания и Санторини.

Паралелно с популяризиране на културните ценности и туристическия потенциал на района, във фокуса на проектните дейности са и модерните онлайн комуникации.

Всички програми и платформи, създавани и поддържани от Община Несебър и участията й в международни проекти представляват масирана и активна рекламна кампания на региона и неговите дадености.Съвременните начини за комуникация са възможност информация за  Несебър да влезе във всеки дом, правейки интелигентна, съвременна и достъпна реклама на България и нашия град.

 

(0)Коментари

За да оставите коментар е необходимо да влезете с Вашия профил. Ако все още нямате собствен профил можете да се регистрирате тук.