ЕНЕРГИЯ „ОТ“ И „ЗА“ ХОРАТА

Местни сдружения произвеждат енергия от възобновяеми източници  

 

През юни в Манчестър се събраха партньори по проект COALESCCE от България, Румъния, Унгария и Великобритания за участие в национална конференция на местните енергийни сдружения, провеждана ежегодно във Великобритания. Конференцията събира на едно място цялата палитра от организации, свързани с енергийния сектор и местните общности  и често се цитира като пример за добра практика от страна на партньорите по проект COALESCCE.

Състоянието на сектора и перспективите за неговото развитие бяха обсъждани в панелите и семинарите в рамките на конференцията като очакванията са за положително развитие на сектора през 2018 г. Една от причините за това е и одобреният пакет от мерки на ЕК „Чиста енергия за всички европейци“, насочен към запазване на конкурентоспособността на Европейския съюз в условията на прехода към чиста енергия, който променя облика на глобалните енергийни пазари. Една от целите на този пакет е да превърне потребителите на енергия в активни и централни участници в енергийните пазари на бъдещето. В бъдеще потребителите навсякъде в ЕС ще имат по-добър избор на доставки, достъп до надеждни инструменти за ценови сравнения и възможност сами да произвеждат и продават електроенергия.

Конференцията беше чудесна възможност за партньорите от проект COALESCCE да се запознаят от първа ръка с подкрепата, която местни енергийни дружества получават от общинските, регионалните и национални власти във Великобритания и ползите за местните общности.

Посещението на два проекта, притежавани и управлявани от местните енергийни сдружения и разговорите с техните съдружници показаха мотивацията за участие и ползата за членовете на енергийните общности и околната среда.

Сдружението Saddleworth Community Hydro притежава малка ВЕЦ, произвеждаща възобновяема електроенергия, за захранване на около 75 домакинства чрез националната мрежа с годишно спестяване от 170 тона CO2. Дружеството е регистрирано съгласно Закона за кооперативите и общностните в полза на обществото от 2014 г.. Основна мотивация на членовете на дружеството е опазване на околната среда. Част от средствата, които се генерират от продажба на възобновяема енергия се даряват за образование и подкрепа на местни екологични проекти, както и под формата на скромни дивиденти за  акционерите на дружеството.

Сдружението Oldham Community Power е инсталирало фотоволтаици на покривите на 5 училища и една обществена сграда, всичките собственост на Община Олдам. Целта е да се произвежда електроенергия от възобновяеми източници, като с част от приходите от продаваната енергия  се покриват разходи за поддържане на сгради със социално предназначение в общината.

Активни комуникационни кампании информират за ползите за общността от местни енергийни сдружения и социалния ефект от тях.

 

 

(0)Коментари

За да оставите коментар е необходимо да влезете с Вашия профил. Ако все още нямате собствен профил можете да се регистрирате тук.