Мартин Митев предлага промени в общинска наредба, свързана с летните градини

Председателят на Общински съвет - Плевен Мартин Митев внася предложение за изменение на Наредба № 15 на Общински съвет - Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на общината. Съгласно изискванията на Закона за нормативните актове, предложението е публикувано за обществено обсъждане на страницата на Общински съвет - Плевен, раздел „Документи“ /„Проекти на документи“, в регламентирания от закона 30-дневен срок

Предложение от Председателя на Общински съвет Плевен относно изменение на Наредба 15.pdf

Повод за предложението е необходимостта от промяна на текста на разпоредбата чл.16, ал.1 от Наредбата, посочва Мартин Митев. Целта е правната регламентация за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения за определен срок върху общински имоти в Община Плевен пред кафе-аперитиви, заведения за бързо хранене и други заведения за отдих и развлечения, представляващи летни градини /включващи маси, столове, саксии, цветарници и др./ да създава правна сигурност за собствениците и ползвателите на тези търговски обекти, с оглед защита на извършените от тях инвестиции за изграждане на летни градини съобразно действащата правна уредба преди изменението на Наредбата от 24.11.2016г.

С цитираното решение от 24.11.2016г. бе приета промяна на текста на чл.16, като в летните градини се допусна поставяне на леки слънцезащитни устройства - чадъри и конзолни сенници. Това изискване създава редица проблеми на собствениците и ползвателите на търговските обекти, към които има летни градини, тъй като в преобладаващата си част тези градини са изграждани преди изменението на текста в нормативния акт, посочва Мартин Митев.

От гледна точка сигурността на посетителите на заведенията Мартин Митев изтъква още, че в Наредбата е удачно да се въведе и понятието „Зимна градина", където през студените месеци от годината да е допустимо поставянето на ветрозащитни завеси. Така ще бъде позволено същите да функционират целогодишно, поради невъзможност за обособяване на зали за пушачи в самите заведения. С реализиране на тази възможност Община Плевен ще реализира допълнително приходи от такси за целогодишното ползване на градините.

На база на всичко това, предложената редакция на чл. 16, ал.1 на Наредба №15 е следната: „Разрешения за сезонно поставяне на преместваеми съоръжения за определен срок върху общински имоти в Община Плевен пред кафе-аперитиви, заведения за бързо хранене и други заведения за отдих и развлечения, представляващи летни градини или зимни градини /включващи маси, столове, саксии, цветарници и др./, се издават на собственика или ползвателя на търговския обект срещу документ за платена такса за ползване по чл.15, ал.З въз основа на одобрена подробна схема за разполагане, определяща точното местоположение и ползвана площ. В летните градини се допуска поставяне на леки слънцезащитни устройства /чадъри и сенници/. Зимните градини е допустимо да бъдат оборудвани с ветробрани от винил. Заверено копие от схемата за разполагане е част от Разрешението за поставяне."

Промени се предлагат и в допълнителните разпоредби на Наредбата.  Предложението е там да се добави нов §5, регламентираш понятието „Сезонно поставяне“. Предложеният текст е съответно: „Сезонно поставяне" е поставяне на преместваеми обекти и съоръжения в есенно-зимния сезон - от 15 октомври до 31 март на следващата календарна година и в пролетно-летния сезон - от 1 април до 14 октомври на същата календарна година с функция.

ОбС - Плевен

(1)Коментари

За да оставите коментар е необходимо да влезете с Вашия профил. Ако все още нямате собствен профил можете да се регистрирате тук.